fbpx

Integritetspolicy

GDPR/iNTEGRITETSPOLICY

Vi är angelägna om att skydda din personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter. I Personuppgiftspolicyn finns information om hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Den här Personuppgiftspolicyn (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan Elton Wood AB, Org. nr: 559168-5085 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Eltonwood Sweden”) och dig som antingen är användare (”du”, ”dig”) av vår webbplats www.eltonwood.com (”Webbplatsen”) eller som är avtalspart till våra separata villkor för delning och publicering av inlägg.

1. ALLMÄNT

 1.1. Genom att använda Webbplatsen, antingen genom registrerande och användande av ett användarkonto eller genom att endast vara webbplatsbesökare, genom köp (då våra separata köpvillkor gäller), bekräftar du att du förstår och godkänner behandlingen av dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges häri.

 1.2. Med “Personuppgifter” avses all information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-postadress, bilder, information om din användning av Webbplatsen och all annan information genom vilken du kan identifieras.

 1.3. Vi är, såvida inte annat särskilt anges, personuppgiftsansvariga i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och därmed ansvariga för behandlingen av dina Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in om dig.

 1.4. Dina Personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att du ska kunna använda Webbplatsen och att vi ska kunna tillhandahålla den samt tillförsäkra dess funktionalitet. Om du har samtyckt till delningen av dina inlägg i våra separata villkor för delning och publicering av inlägg är syftet med behandlingen även att vi ska kunna uppfylla vår del av det avtalet. En närmare beskrivning av syftet för behandling av dina Personuppgifter framgår nedan i Personuppgiftspolicyn.

2. DINA RÄTTIGHETER

 2.1. Du har rätt att få reda på vilka Personuppgifter om dig som behandlas av oss, genom att skriftligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner nedan.

 2.2. Om några uppgifter är felaktiga har du även rätt att begära att vi rättar dessa och om du vill att dina uppgifter ska raderas har du rätt till det med, kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner nedan så hjälper vi till i ärendet.

 2.3. Du har även rätt att återkalla ett samtycke avseende behandling av dina Personuppgifter som du tidigare lämnat till oss. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan ta del av Webbplatsen. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till en av de adresser som anges i Personuppgiftspolicyn. Vänligen observera att du har rätt att kräva att vi upphör att behandla sådana Personuppgifter som behandlas med grund i ditt medgivande, men inte alltid när det gäller Personuppgifter som vi behandlar med stöd i en annan rättslig grund.

3. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 3.1. Alla Personuppgifter som Eltonwood Sweden får tillgång till genom Webbplatsen eller genom att du tillhandahåller dem till oss lagras och behandlas inom EU/EES.

 3.2. Vi kommer att behandla dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn så länge som du har ett användarkonto alternativt vid de tillfällen du köper en produkt på Webbplatsen eller då vi har ingått ett separat avtal med dig. Om du inte skriftligen begär att vi ska ta bort dina Personuppgifter, kommer insamlade uppgifter att finnas kvar i våra system och lagras så länge vi anser att det nödvändigt med hänsyn tagen till de i punkten 4 angivna ändamålen med personuppgiftsbehandlingen och endast så länge som det är vår skyldighet i enlighet med svensk eller europeisk rätt, eller följer av våra skyldigheter mot dig.

4. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 4.1. Om du önskar registrera ett användarkonto för att använda Webbplatsen, måste du förse oss med de Personuppgifter som vid var tid krävs av oss, såsom ditt namn och din e-mailadress. Du har också möjlighet att ange ytterligare information vid användning av Webbplatsen. Sådana Personuppgifter som du lämnar behandlas i syfte att:

(a) tillhandahålla Webbplatsen genom att, exempelvis, utföra administration, kundservice, bearbeta beställningar och returer, genomföra betalningar, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys, affärsutveckling och bokföring;
(b) möjliggöra säkra inloggningar;
(c) möjliggöra för dig att komma i kontakt med oss och för oss att kommunicera t.ex. leveransstatus för en beställning med dig;
(d) möjliggöra marknadsföring via e-post, SMS och MMS;
(e) utföra kundanalys på sociala medier och sökmotorer; och för att
(f) uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighet.

 4.2. Du har möjlighet att, när som helst och på egen hand, lägga till eller ändra information i ditt användarkonto och ta bort din information i anslutning till avslutande av ditt användarkonto. Du kan hantera eller ändra informationen under ”mitt konto”.

 4.3. Utöver användarkontouppgifter kommer du, om du har godkänt villkoren för delning och publicering av inlägg, tillhandahålla andra uppgifter vi behandlar. Syftet med behandlingen av sådana uppgifter är att vi ska kunna dela och publicera dina inlägg på Internet. Sådana uppgifter kan till exempel vara:

a. Fotografier; och
b. användarnamn på Facebook, Twitter, Instagram och andra sociala medier.

 4.4. Vi kan vidare komma att skicka information till din registrerade e-postadress från tid till annan. Vårt mål är att förse dig med relevant information, vilket kan inkludera exempelvis nyhetsbrev eller uppdateringar av våra köpvillkor eller Personuppgiftspolicyn. Våra marknadsföringsaktiviteter genom e-post innehåller alltid en adress genom vilken du kan frånsäga dig ytterligare marknadsföringsmeddelanden.

5. SÄKERHET

 5.1. Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför lämpliga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.

 5.2. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Personuppgiftspolicyn. Internetsäkerhet är dock en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 % säkert. All överföring sker med andra ord på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer vi givetvis att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

 5.3. Det är även viktigt att du tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Du ombeds därför att hålla dina inloggningsuppgifter till Webbplatsen hemliga och tänka på att du själv är ansvarig för att du håller dem hemliga genom att exempelvis inte avslöja dem för någon annan.

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

 6.1. Förutom vad som uttryckligen anges i Personuppgiftspolicyn, våra köpvillkor eller i våra eller villkor för delning och publicering av inlägg kommer vi inte att sälja, dela eller hyra ut dina Personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-mailadress för oönskade e-mailutskick.

 6.2. Dina Personuppgifter kan komma att delas till närstående bolag, samarbetspartners, leverantörer och till myndigheter. Sådan överföring görs dock endast i enlighet med de ändamål som anges i Personuppgiftspolicyn, våra köpvillkor eller i villkoren för delning och publicering av inlägg. I dessa fall är vi fortsatt ansvariga för dessa tredje parters behandling av din information. De tredje parterna har tillgång till din information endast för att utföra uppgifter på vår anmodan, och är skyldiga att inte lämna ut eller använda informationen i något annat syfte. Detta innebär att vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till våra underleverantörer, som använder dessa i egenskap av personuppgiftsbiträden och endast i enlighet med våra instruktioner, för att tillhandahålla Webbplatsen.

 6.3. Vi kan vidare komma att lämna ut dina Personuppgifter till tillståndsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot våra köpvillkor, villkor för delning och publicering av inlägg, eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina Personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

7. INFORMATION PÅ AGGREGERAD NIVÅ (EJ HÄNFÖRLIG NÅGON PERSON)

 7.1. Vi kan komma att dela med oss av aggregerad information till tredje part, som sammanställts från information som samlats in via Webbplatsen. När du använder Webbplatsen kan vi logga exempelvis din ingångs-URL, tidpunkten för din åtkomst till Webbplatsen, din geografiska position, vilken typ av webbläsare du använder med mera, i syfte att erhålla intern information om Webbplatsens webbplatstrafik. Dessa uppgifter används på aggregerad nivå, och kopplas aldrig till någon personlig information, förutom i de fall få den behövs för att identifiera besökare som använder Webbplatsen för aktivitet som strider mot våra köpvillkor, villkor för delning och publicering av inlägg eller Personuppgiftspolicyn.

8. COOKIES

 8.1. I samband med att du använder Webbplatsen kommer information och annan data om ditt användande, lagras genom cookies. Cookies är informationsfiler som placeras i den enhet (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator) där du använder Webbplatsen. Vi samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Webbplatsen och för att få statistik och göra analyser. Vi använder tredjepartscookies för att förbättra användarupplevelsen, genom exempelvis sammanställande statistik. Vi använder också sessions-cookies som används för att memorera val som du gör under en användningssession. Dessa cookies inkluderar till exempel data som identifierar din webbläsare och version, webbeacons och taggar.

 8.2. Det finns generellt tre segment av cookies som används:

8.2.1. Funktionella: Cookies som krävs för grundläggande webbplatsfunktionalitet, dessa är därför alltid aktiverade. Cookies som låter dig minnas när du utforskar Webbplatsen inom en enda session eller, om du begär det, från session till session. De hjälper till att göra kundvagnen och checkoutprocessen möjlig samt hjälpa till i säkerhetsfrågor.

8.2.2. Presterande: Dessa cookies används för att förbättra vår Webbplats funktionalitet genom att spåra din användning. I vissa fall förbättrar dessa cookies hur snabbt vi kan behandla din förfrågan och låta oss komma ihåg de inställningar du har valt. Att neka dessa cookies kan leda till dåligt anpassade rekommendationer och långsam prestanda.

8.2.3. Reklam: Reklam-cookies (av tredje part) samlar in information som hjälper dig att skräddarsy reklam för dina intressen, både inom och utanför vår Webbplats. I vissa fall involverar dessa cookies behandlingen av dina personuppgifter. Att neka dessa cookies kan leda till en annonsering som inte är lika relevant för dig eller att du inte kan länka effektivt med Facebook eller andra sociala nätverk och/eller inte låta dig dela innehåll på sociala medier.

8.3. Du har alltid möjlighet att neka användningen av cookies genom att ändra inställning på din enhet. Vi vill göra dig uppmärksam på att din användarupplevelse av Webbplatsen kan komma att försämras om du nekar cookies, eftersom det kan göra att du inte kan använda alla funktioner Webbplatsen.

9. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

 9.1. Webbplatsen kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där Personuppgiftspolicyn inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar Webbplatsen, är Eltonwood Sweden inte ansvarig för hur dessa webbplatser hanterar din dataintegritet och den data du väljer att dela med dig av på dessa webbplatser. Vi rekommenderar dig att alltid läsa Personuppgiftspolicyn för de webbplatser du besöker.

10. ÄNDRINGAR

 10.1. Vi kan, från tid till annan, ändra Personuppgiftspolicyn. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Personuppgiftspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats på Webbplatsen.

11. KONTAKTINFORMATION

11.1 Om du vill kontakta oss, är det enklaste sättet att skicka oss ett mail till kundservice@eltonwood.se. Om du vill skicka oss ett brev, kan du adressera det till Elton Wood AB, Rustmästaregatan 12, 415 28 Göteborg. Om du hellre ringer oss, är vi oftast tillgängliga på telefonnummer:+46

Din vagn